Smútočné oznámenia

Smútočné oznámenia zosnulých pochovávaných v pohrebnej službe Iris.

Meno: Ján Medveď

Bydlisko: Dobroč

Dátum pohrebu: 8. 6. 2020

Čas: 13:45

Miesto pohrebu: Rímskokatolícky kostol v Dobroči

Staršie smútočné oznámenia

Meno: Jana Šťavinová

Bydlisko: Valaská

Dátum pohrebu: 1. 6. 2020

Čas: 15:00

Miesto pohrebu: Dom smútku vo Valaskej

Meno: Emília Schoberová

Bydlisko: Hronec

Dátum pohrebu: 2. 6. 2020

Čas:

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno