Smútočné oznámenia

Smútočné oznámenia zosnulých pochovávaných v pohrebnej službe Iris.

Meno: Mária Némethová

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 30. 3. 2023

Čas: 11:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Anna a Stanislava Mitterpachové

Bydlisko: Bystrá

Dátum pohrebu: 31. 3. 2023

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Rímskokatolícky kostol v Bystrej

Staršie smútočné oznámenia

Meno: Emília Rašková

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 16. 3. 2023

Čas: 13:30

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Mgr. Alena Kaliská

Bydlisko: Pohorelá

Dátum pohrebu: 17. 3. 2023

Čas: 12:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Magdaléna Demianová

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 17. 3. 2023

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Mgr. Žofia Čellárová

Bydlisko: Mýto pod Ďumbierom

Dátum pohrebu: 20. 3. 2023

Čas: 15:00

Miesto pohrebu: Evanjelický kosto v Mýte pod Ďumbierom

Meno: Pavol Daxner

Bydlisko: Čierny Balog

Dátum pohrebu: 21. 3. 2023

Čas: 10:45

Miesto pohrebu: Dom smútku v Čiernom Balogu

Meno: Pavel Švantner

Bydlisko: Valaská

Dátum pohrebu: 21. 3. 2023

Čas: 13:45

Miesto pohrebu: Dom smútku v Čiernom Balogu

Meno: Jozef Sojka

Bydlisko: Lom nad Rimavicou

Dátum pohrebu: 22. 3. 2023

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Anna Ridzoňová

Bydlisko: Čierny Balog

Dátum pohrebu: 28. 3. 2023

Čas: 12:45

Miesto pohrebu: Dom smútku v Čiernom Balogu

Meno: Igor Uhrin

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 28. 3. 2023

Čas: 15:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Mgr. Anica Medveďová

Bydlisko: Čierny Balog

Dátum pohrebu: 29. 3. 2023

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku v Čiernom Balogu