Smútočné oznámenia

Smútočné oznámenia zosnulých pochovávaných v pohrebnej službe Iris.

Meno: Alžbeta Maculová

Bydlisko: Nálepkova 1191/20,Brezno

Dátum pohrebu: 28. 5. 2024

Čas: 15:00

Miesto pohrebu: Rímskokatolícky kostol na Bráničke v Brezne

Meno: Pfister Ján

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 30. 5. 2024

Čas: 11:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Jimi Čurda

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 30. 5. 2024

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Evanjelický kostol Brezno

Meno: Paulína Ťažká

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 31. 5. 2024

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Staršie smútočné oznámenia

Meno: Oznámenie

Bydlisko:

Dátum pohrebu: 28. 5. 2024

Čas: -

Miesto pohrebu:

Meno: Ján Babeľa

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 10. 5. 2024

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Štefan Nikel

Bydlisko: Bacúch

Dátum pohrebu: 10. 5. 2024

Čas: 15:00

Miesto pohrebu: Rímskokatolícky kostol v Bacúchu

Meno: Božena Lamperová

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 11. 5. 2024

Čas: 11:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Ján Miroslav Kán

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 17. 5. 2024

Čas: 15:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Anna Katreniaková

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 20. 5. 2024

Čas: 15:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Mgr. Mária Katreniaková

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 21. 5. 2024

Čas: 15:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Viera Pančíková

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 24. 5. 2024

Čas: 14:30

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Zora Šandoryová

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 27. 5. 2024

Čas: 12:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Eva Salcburgerová

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 27. 5. 2024

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno