Smútočné oznámenia

Smútočné oznámenia zosnulých pochovávaných v pohrebnej službe Iris.

Meno: Ladislav Šajgal

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 25. 6. 2024

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Jozef Pančík

Bydlisko: Čierny Balog

Dátum pohrebu: 26. 6. 2024

Čas: 14:45

Miesto pohrebu: Dom smútku v Čiernom Balogu

Staršie smútočné oznámenia

Meno: Oznámenie

Bydlisko:

Dátum pohrebu: 25. 6. 2024

Čas: -

Miesto pohrebu:

Meno: Jaroslav Slavkovský

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 10. 6. 2024

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Elena Kamzíková

Bydlisko: Šumiac

Dátum pohrebu: 12. 6. 2024

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Gréckokatolícky kostol Šumiac

Meno: Viera Svetlíková

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 12. 6. 2024

Čas: 15:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Svetlana Oláhová

Bydlisko: Valaská

Dátum pohrebu: 13. 6. 2024

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku vo Valaskej

Meno: Terézia Gašperíková

Bydlisko: Čierny Balog - Dobroč

Dátum pohrebu: 15. 6. 2024

Čas: 10:00

Miesto pohrebu: Rímskokatolícky kostol v Dobroči

Meno: Ondrej Sojka

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 17. 6. 2024

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Rímskokatolícky kostol na Bráničke v Brezne

Meno: Andrej Loderer

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 20. 6. 2024

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Mária Sojaková

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 24. 6. 2024

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno