Smútočné oznámenia

Smútočné oznámenia zosnulých pochovávaných v pohrebnej službe Iris.

Meno: Helena Tégelová

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 19. 10. 2021

Čas: 15:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Jarmila Bendulová

Bydlisko: Bacúch

Dátum pohrebu: 22. 10. 2021

Čas: 15:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Staršie smútočné oznámenia

Meno: Ján Pančík

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 8. 10. 2021

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Rímskokatolícky kostol na Bráničke v Brezne

Meno: Jiří Haidelmeier

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 11. 10. 2021

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: kpt. v.v. Ing. Svetozár Matuška

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 12. 10. 2021

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Pavel Haraburda

Bydlisko: Bacúch

Dátum pohrebu: 13. 10. 2021

Čas: 14:30

Miesto pohrebu: Dom smútku Bacúch

Meno: Helena Beličáková

Bydlisko: Valaská

Dátum pohrebu: 14. 10. 2021

Čas: 11:30

Miesto pohrebu: Dom smútku vo Valaskej

Meno: Jozef Švantner

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 14. 10. 2021

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Rímskokatolícky kostol na Bráničke v Brezne

Meno: Peter Horvát

Bydlisko: Nemecká

Dátum pohrebu: 15. 10. 2021

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Rímskokatolícky kostol v Zámostí

Meno: Milan Pénzeš

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 15. 10. 2021

Čas: 15:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno