Smútočné oznámenia

Smútočné oznámenia zosnulých pochovávaných v pohrebnej službe Iris.

Meno: Katarína Mária Frajtová

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 6. 6. 2023

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Rímskokatolícky kostol na Bráničke v Brezne

Staršie smútočné oznámenia

Meno: Oznámenie

Bydlisko:

Dátum pohrebu: 4. 6. 2023

Čas: -

Miesto pohrebu:

Meno: Jolana Pušková

Bydlisko: Zadné Hálny

Dátum pohrebu: 24. 5. 2023

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Nový cintorín Brezno

Meno: Oľga Bursová

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 26. 5. 2023

Čas: 15:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Ferdinand Gossnig

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 29. 5. 2023

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Rudolf Kupec

Bydlisko: Čierny Balog

Dátum pohrebu: 31. 5. 2023

Čas: 15:00

Miesto pohrebu: Rímskokatolícky kostol Dobroč