Smútočné oznámenia

Smútočné oznámenia zosnulých pochovávaných v pohrebnej službe Iris.

Staršie smútočné oznámenia

Meno: Magdaléna Faráriková

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 16. 11. 2021

Čas: 12:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Ľubomír Roľko

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 16. 11. 2021

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Mária Kováčiková

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 18. 11. 2021

Čas: 12:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Ivan Vrbovský

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 18. 11. 2021

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Július Kubaliak

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 19. 11. 2021

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Ján Hadžega

Bydlisko: Valaská

Dátum pohrebu: 20. 11. 2021

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Dom smútku vo Valaskej

Meno: Daniel Vlček

Bydlisko: Pohronská Polhora

Dátum pohrebu: 20. 11. 2021

Čas: 14:30

Miesto pohrebu: Dom smútku v Pohronskej Polhore

Meno: Karolína Nižníková

Bydlisko: Podbrezová

Dátum pohrebu: 22. 11. 2021

Čas: 11:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Rozália Dekrétová

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 22. 11. 2021

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Rímskokatolícky kostol na Bráničke v Brezne

Meno: Anna Lopušná

Bydlisko: Mýto pod Ďumbierom

Dátum pohrebu: 23. 11. 2021

Čas: 15:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Ing. František Lihan

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 24. 11. 2021

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Jozef Gajdošík

Bydlisko: Valaská

Dátum pohrebu: 24. 11. 2021

Čas: 14:30

Miesto pohrebu: Dom smútku vo Valaskej

Meno: Andrej Pavlovský

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 25. 11. 2021

Čas: 11:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Jaroslav Dudáš

Bydlisko: Závadka nad Hronom

Dátum pohrebu: 26. 11. 2021

Čas: 11:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Mária Turňová

Bydlisko: Čierny Balog

Dátum pohrebu: 26. 11. 2021

Čas: 12:15

Miesto pohrebu: Dom smútku v Čiernom Balogu

Meno: Mária Kyseľová

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 26. 11. 2021

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Mária Hudecová

Bydlisko: Pohronská Polhora

Dátum pohrebu: 27. 11. 2021

Čas: 11:00

Miesto pohrebu: Dom smútku v Pohronskej Polhore

Meno: Helena Vlčková

Bydlisko: Pohronská Polhora

Dátum pohrebu: 28. 11. 2021

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku v Pohronskej Polhore

Meno: Jozef Ďurica

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 29. 11. 2021

Čas: 11:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Miroslav Kočtúch

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 29. 11. 2021

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Ivan Bursa

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 30. 11. 2021

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno