Smútočné oznámenia

Smútočné oznámenia zosnulých pochovávaných v pohrebnej službe Iris.

Staršie smútočné oznámenia

Meno: Eugen Bednárik

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 28. 3. 2020

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Dom smútku v Michalovej

Meno: Ing. Ernest Kilvády

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 30. 3. 2020

Čas: 15:00

Miesto pohrebu: Rimskokatolíckom kostole na Bráničke v Brezne

Meno: Jozef Janči

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 31. 3. 2020

Čas: 11:00

Miesto pohrebu: Brezno

Meno: Ivan Bučko

Bydlisko: Valaská

Dátum pohrebu: 1. 4. 2020

Čas: 11:00

Miesto pohrebu: Dom smútku vo Valaskej

Meno: Antonia Vránska

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 1. 4. 2020

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Rímskokatolícky kostol na Bráničke

Meno: Milan Demo

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 6. 4. 2020

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: nový cintorín Brezno

Meno: Mária Turňová

Bydlisko: Čierny Balog

Dátum pohrebu: 7. 4. 2020

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: cintorín Čierny Balog