Kamenárske služby

Sesterská prevádzka MRAMOR zabezpečuje predaj

  • hrobov z mramoru a iných kameňov
  • obklady hrobov
  • pomníky
  • platničky na existujúce hroby

Urnové, jedno a dvoj hroby si môžete vybrať z katalógu alebo vyhotovíme Váš vlastný návrh.
Náhrobné kamene (pomníky) sú k dispozícii v 60-tich rôznych tvaroch a 20-tich farbách.
Písmo na pomníky si vyberiete z desiatich typov s možnosťou striebrenia alebo zlátenia.
Moderné technológie nám dovoľujú vytepať do pomníku aj obrázky na základe dodanej fotografie.

Pre viac informácií prosím kontaktujte p. Alexandra Boteva na tel. čísle: 0905 314 541.