Smútočné oznámenia

Smútočné oznámenia zosnulých pochovávaných v pohrebnej službe Iris.

Meno: Elena Ginajová

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 24. 9. 2018

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Staršie smútočné oznámenia

Meno: Mgr. Marta Bračová

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 23. 9. 2018

Čas:

Miesto pohrebu: spopolnenie

Meno: Ing. Ľubica Luptáková

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 4. 9. 2018

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku IRIS

Meno: Ivan Páleník

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 7. 9. 2018

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: DS IRIS, Brezno

Meno: Jozef Kučera

Bydlisko: Bystrá

Dátum pohrebu: 11. 9. 2018

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Rímskokatolícky kostol Bystrá

Meno: Ján Auxt

Bydlisko: Hronec

Dátum pohrebu: 12. 9. 2018

Čas: 14:30

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Mária Illešová

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 14. 9. 2018

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: DS IRIS Brezno

Meno: Jozef Hlaváčik

Bydlisko: Vaľkovňa

Dátum pohrebu: 17. 9. 2018

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Ing. Jela Barboriaková

Bydlisko: Piesok

Dátum pohrebu: 18. 9. 2018

Čas: 12:30

Miesto pohrebu: Dom smútku Valaská

Meno: Amália Kováčiková

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 18. 9. 2018

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Nadežda Kasarová

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 19. 9. 2018

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Marta Vengerová

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 21. 9. 2018

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno