Smútočné oznámenia

Smútočné oznámenia zosnulých pochovávaných v pohrebnej službe Iris.

Meno: Ján Kupec

Bydlisko: Sielnica

Dátum pohrebu: 21. 11. 2018

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris

Meno: Anna Sitarčíková

Bydlisko: Dobroč

Dátum pohrebu: 21. 11. 2018

Čas: 13:45

Miesto pohrebu: Rim.kat. kostol Dobroč

Meno: Milan Čížik

Bydlisko: Lopej

Dátum pohrebu: 22. 11. 2018

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Lopej

Staršie smútočné oznámenia

Meno: Jaroslav Peťko

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 2. 11. 2018

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris

Meno: Mgr. Oľga Kureková

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 9. 11. 2018

Čas: 12:30

Miesto pohrebu: Evanjelický kostol v Brezne

Meno: Mária Kohútová

Bydlisko: Nemecká

Dátum pohrebu: 9. 11. 2018

Čas: 14:30

Miesto pohrebu: Rímskokatolícky kostol v Predajnej

Meno: Zdenka Laurová

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 14. 11. 2018

Čas: 12:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Emília Cabanová

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 15. 11. 2018

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno