Smútočné oznámenia

Smútočné oznámenia zosnulých pochovávaných v pohrebnej službe Iris.

Meno: Valburga Kubusová

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 22. 10. 2018

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Rímskokatolícky kostol v Brezne

Staršie smútočné oznámenia

Meno: Peter Králik

Bydlisko: Bystrá

Dátum pohrebu: 15. 10. 2018

Čas: 15:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris

Meno: Branislav Pepich

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 16. 10. 2018

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris

Meno: Valéria Krišteková

Bydlisko: Valaská

Dátum pohrebu: 16. 10. 2018

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku vo Valaskej

Meno: Božena Ďuricová

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 16. 10. 2018

Čas: 15:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris v Brezne

Meno: Jozef Štulrajter

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 18. 10. 2018

Čas: 14:45

Miesto pohrebu: Dom smútku Čierny Balog

Meno: Mária Štulrajterová

Bydlisko: Čierny Balog

Dátum pohrebu: 19. 10. 2018

Čas: 12:45

Miesto pohrebu: Dom smútku v Čiernom Balogu

Meno: Ondrej Kňazík

Bydlisko: Osrblie

Dátum pohrebu: 19. 10. 2018

Čas: 15:00

Miesto pohrebu: Dom smútku v Osrblí

Meno: Ján Faško

Bydlisko: Štiavnička

Dátum pohrebu: 20. 10. 2018

Čas: 13:45

Miesto pohrebu: Dom smútku Beňuš