Smútočné oznámenia

Smútočné oznámenia zosnulých pochovávaných v pohrebnej službe Iris.

Staršie smútočné oznámenia

Meno: Miroslav Baka

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 15. 5. 2018

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Július Vencel

Bydlisko: Podbrezová

Dátum pohrebu: 21. 5. 2018

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku v Podbrezovej

Meno: Štefánia Búchalová

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 22. 5. 2018

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Jozef Blázi

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 24. 5. 2018

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Leo Strmeň

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 25. 5. 2018

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Rímskokatolícky kostol na Bráničke v Brezne