Smútočné oznámenia

Smútočné oznámenia zosnulých pochovávaných v pohrebnej službe Iris.

Staršie smútočné oznámenia

Meno: kpt. Jaroslav Stachura

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 3. 12. 2018

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris

Meno: Ladislav Výberčí

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 6. 12. 2018

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Pavol Makuch

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 10. 12. 2018

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Magdaléna Bubelínyová

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 11. 12. 2018

Čas: 13:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Jurina Jablonková

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 12. 12. 2018

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Jozef Ľubomír Lúštik

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 13. 12. 2018

Čas: 13:30

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Margita Stančíková

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 14. 12. 2018

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Evanjelický kostol Brezno

Meno: Ľubomír Zemko

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 14. 12. 2018

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno

Meno: Ľubomír Zemko

Bydlisko: Brezno

Dátum pohrebu: 14. 12. 2018

Čas: 14:00

Miesto pohrebu: Dom smútku Iris Brezno